02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
NIP: 7010414095, KRS: 0000499644, tel.: (22) 822-90-41
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]

Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł

Promocje
1.Kurhaus
obniżka: 15%
2.ARCHIWUM
obniżka: 50%
3.rabat 10 %
obniżka: 10%

3 Promocje (3)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze

Działy
Działy
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHIWUM
AUDIOBOOKI
AUDYT
BANKOWOśĆ
BIZNES
EKOLOGIA I OCHRONA śRODOWISKA
EKONOMIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
HANDEL
MARKETING I REKLAMA
NAUKI MATEMATYCZNE W EKONOMII
NAUKI SPOŁECZNE
NIERUCHOMOŚCI
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
PRAWO
RACHUNKOWOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY
TECHNIKA
TOWAROZNAWSTWO
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
URBANISTYKA
VERLAG DASHOFER
ZARZĄDZANIE

Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  arsenal1
arrow Razem: 28032

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 159
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 159

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj

Języki
Wybierz język:

English Polish

EKONOMIA MATEMATYCZNA
 

EMIL PANEK EMIL PANEK - Inne książki
39,90 zł 35,91 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 34,20 zł)
(rabat 10 %)

EKONOMIA MATEMATYCZNA

Autor: EMIL PANEK
Wydawnictwo:

AEPOZNAŃ

Wstąp
Wykaz ważniejszych symboli matematycznych
Część pierwsza. RÓWNOWAGA
1. Elementy teorii popytu
1.1. Pole preferencji konsumenta
1.1.1. Przestrzeń towarów
1.1.2. Relacja preferencji
1.1.3. Zadania
1.2. Funkcja użyteczności (indykator preferencji)
1.2.1. Funkcja użyteczności jako liczbowa charakterystyka pola
preferencji
1.2.2. Warunki istnienia funkcji użyteczności
1.2.3. Podstawowe własności funkcji użyteczności
1.2.4. Zadania
1.3. Funkcja popytu
1.3.1. Uogólniona funkcja popytu
1.3.2. Zadanie maksymalizacji użyteczności konsumpcji
1.3.3. Funkcja popytu i jej podstawowe własności
1.3.4. Zadania
2. Elementy teorii produkcji
2.1. Przestrzeń produkcyjna i funkcja produkcji
2.1.1. Przestrzeń p-produkcyjna i przestrzeń oprodukcyjna
2.1.2. Funkcja produkcji
2.1.3. Przykłady funkcji produkcji
2.1.4. Zadania
2.2. Teoria przedsiębiorstwa
2.2.1. Przedsiębiorstwo w warunkach doskonałej konkurencji
2.2.2. Reakcja przedsiębiorstwa na zmianę cen
2.2.3. Przedsiębiorstwo w warunkach monopolu
2.2.4. Zadania
3. Równowaga konkurencyjna
3.1. Równowaga rynkowa
3.1.1. Model rynku (Arrowa-Hurwicza)
3.1.2. Przykłady
3.1.3. Zadania
3.2. Równowaga ogólna
3.2.1. Podejście klasyczne: model Walrasa-Patinkina
3.2.2. Model równowagi ogólnej Walrasa-Walda; zastosowanie
teorii programowania liniowego
3.2.3. Model równowagi Leontiefa-Walrasa
3.2.4. Zadania
3.3. Model gospodarki konkurencyjnej Arrowa-Debreugo-McKenziego
3.3.1. Opis modelu
3.3.2. Równowaga konkurencyjna
3.3.3. Równowaga konkurencyjna i optimum Pareta
3.3.4. Zadania
Część druga. WZROST
4. Stabilność stanu równowagi konkurencyjnej
4.1. Stabilność rynku
4.1.1. Model rynku Arrowa-Hurwicza - wersja dynamiczna
4.1.2. Twierdzenie o stabilności rynku
4.1.3. Przykłady
4.1.4. Zadania
4.2. Stabilność stanu równowagi w gospodarce konkurencyjnej
4.2.1. Równowaga konkurencyjna i wzrost w modelu Leontiefa-
-Walrasa
4.2.2. Stabilność stanu równowagi konkurencyjnej
4.2.3. Kilka uwag o dynamicznej wersji modelu Arrowa-Debreugo-
-McKenziego
4.2.4. Zadania
5. Równowaga i wzrost w systemach typu input-output
5.1. Stacjonarne i optymalne procesy wzrostu w modelu Gale‘a
5.1.1. Produkcyjna przestrzeń Gale‘a
5.1.2. Równowaga von Neumanna
5.1.3. Wzrost równomierny. Magistrala produkcyjna (promień
von Neumanna)
5.1.4. "Słabe" twierdzenie o magistrali
5.1.5. Zadania
5.2. Magistrala produkcyjna w modelu von Neumanna
5.2.1. Przestrzeń produkcyjna
5.2.2. Równowaga
5.2.3. Wzrost. "Silne" twierdzenie o magistrali
5.2.4. Zadania
5.3. Równowaga i wzrost w modelu Leontiefa
5.3.1. Model produkcji Leontiefa w jednostkach fizycznych
5.3.2. Równowaga von Neumanna
5.3.3. Produktywność
5.3.4. Geometryczna ilustracja produktywności
5.3.5. Wyodrębnienie pracy jako czynnika produkcji
5.3.6. Model produkcji Leontiefa w jednostkach pieniężnych
5.3.7. Dynamiczny model Leontiefa
5.3.8. Postać jednorodna DLM. "Silne" twierdzenie o magistrali
5.3.9. Zadania
6. Magistrala kapitałowa, produkcyjna i konsumpcyjna
6.1. Asymptotyka optymalnych trajektorii w niestacjonarnym modelu
wzrostu typu Leontiefa-Gale‘a
6.1.1. Niestacjonarny, wielosektorowy model gospodarki
6.1.2. Dopuszczalne procesy wzrostu
6.1.3. Procesy efektywne i optymalne. Twierdzenie o asymptotyce
6.1.4. Zadania
6.2. Wersja stacjonarna modelu wzrostu typu Leontiefa-Gale‘a. Magistrala kapitałowa, produkcyjna i konsumpcyjna
6.2.1. Model. Dopuszczalne procesy wzrostu i procesy stacjonarne
6.2.2. "Słabe" twierdzenie o magistrali kapitałowej, produkcyjnej
i konsumpcyjnej
6.2.3. "Bardzo silne" twierdzenie o magistrali kapitałowej, produkcyjnej i konsumpcyjnej
6.2.4. "Silne" twierdzenie o magistrali. Wersja szczególna
6.2.5. Zadania
Część trzecia. STEROWANIE
7. Wybrane zagadnienia teorii sterowania optymalnego
7.1. System dynamiczny
7.1.1. Pojęcia podstawowe
7.1.2. Definicja systemu dynamicznego
7.1.3. System gładki
7.1.4. Stacjonarność
7.1.5. Równowaga i stabilność
7.1.6. Zadania
7.2. Sterowanie
7.2.1. Sformułowanie zagadnienia
7.2.2. Warunki konieczne optymalności. Zasada maksimum
Pontriagina w przypadku stacjonarnego zadania sterowania
optymalnego z kryterium całkowym i nieustalonym momentem końcowym
7.2.3. Niektóre uogólnienia i przypadki szczególne
7.2.4. Uwagi o dostatecznych warunkach optymalności rozwiązań
zadań sterowania optymalnego
7.2.5. Zadania
8. Optymalne trajektorie wzrostu w modelach jednosektorowych
8.1. Optymalny podział dochodu w jednoczynnikowym modelu wzrostu
typu Domara-Harroda
8.1.1. Podstawowe założenia
8.1.2. Optymalny podział dochodu narodowego w modelu z prze
działami ciągłymi trajektoriami inwestycji
8.1.3. Ciągłość trajektorii inwestycji i konsumpcji - drugie zadanie
sterowania optymalnego
8.1.4. Przypadek gdy wzrost inwestycji zależy od wzrostu dochodu
8.1.5. Zadania
8.2. Optymalny podział dochodu w jednoczynnikowym modelu wzrostu
uwzględniającym liczbę ludności
8.2.1. Podstawowe założenia
8.2.2. Pierwsze zadanie sterowania optymalnego
8.2.3. Drugie zadanie sterowania optymalnego
8.2.4. Procesy wzrostu z ciągłymi trajektoriami inwestycji i konsumpcji - trzecie zadanie sterowania optymalnego
8.2.5. Zadania
8.3. Sterowanie optymalne wzrostem w modelu jednoczynnikowym
z postępem technicznym ucieleśnionym w kapitale
8.3.1. Wersja modelu, w której efektywność kapitału rośnie wraz ze
wzrostem inwestycji
8.3.2. Model z ciągłymi trajektoriami inwestycji i konsumpcji
8.3.3. Model z wyodrębnionymi nakładami na postęp techniczny
8.3.4. Zadania
8.4. Optymalny podział dochodu w dwuczynnikowym modelu wzrostu
typu Solowa-Shella
8.4.1. Podstawowe założenia
8.4.2. Optymalny podział dochodu w dwuczynnikowym modelu
wzrostu typu Solowa-Shella z przedziałami ciągłą trajektorią
inwestycji i konsumpcji
8.4.3. Model z niemalejącym technicznym uzbrojeniem pracy
i dodatnim poziomem konsumpcji
8.4.4. Procesy wzrostu z ciągłymi trajektoriami inwestycji
i konsumpcji
8.4.5. Zadania
9. Optymalne trajektorie wzrostu w modelach dwusektorowych
9.1. Optymalny podział inwestycji między dwa sektory w jednoczyn-
nikowym modelu wzrostu
9.1.1. Podstawowe założenia
9.1.2. Wzrost optymalny w modelu z przedziałami ciągłymi trajek
toriami inwestycji
9.1.3. Procesy wzrostu z niemalejącym zasobem kapitału w sek
torach
9.1.4. Przykład optymalnego procesu wzrostu z ciągłą trajektorią
inwestycji
9.1.5. Zadania
9.2. Optymalny podział inwestycji między sektory w jednoczynnikowym
modelu wzrostu uwzględniającym liczbę ludności
9.2.1. Podstawowe założenia
9.2.2. Procesy wzrostu z niemalejącymi trajektoriami konsumpcji
na osobę
9.2.3. Wzrost optymalny z ciągłą trajektorią inwestycji
9.2.4. Zadania
9.3. Optymalny podział inwestycji między sektory w dwuczynnikowym
modelu wzrostu
9.3.1. Podstawowe założenia
9.3.2. Optymalny proces wzrostu z przedziałami ciągłą trajektorią
inwestycji
9.3.3. Proces wzrostu z trzema fazami
9.3.4. Zadania
9.4. Optymalny podział inwestycji między sektory w dwusektorowym
dynamicznym modelu Leontiefa
9.4.1. Podstawowe założenia
9.4.2. Procesy wzrostu z przedziałami ciągłymi trajektoriami
inwestycji w sektorach
9.4.3. Przykład optymalnego procesu wzrostu z ciągłą trajektorią
inwestycji w sektorach
9.4.4. Zadania
Część czwarta. DODATKI MATEMATYCZNE
A. Zbiory i funkcje
B. Przestrzenie metryczne
C. Przestrzenie i przekształcenia liniowe
D. Elementy analizy wypukłej w R"
E. Funkcje uwikłane
F. Równania różniczkowe i różnicowe liniowe rzędu 1
G. Układy równań różniczkowych i różnicowych liniowych rzędu 1
H. Stabilność
Bibliografia
Indeks rzeczowy


ISBN: 83-89224-37-2
Książkę znajdziesz w działach:
matematyka
904 stron
Rok wydania: 2003
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 16.06.2018 19:16
książek w bazie: 23831

Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 

Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

Licznik

 
Copyright © 2004-2018 Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o. e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.