02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
NIP: 7010414095, KRS: 0000499644, tel.: (22) 822-90-41
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]

Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł

Promocje
1.Kurhaus
obniżka: 15%
2.ARCHIWUM
obniżka: 50%
3.rabat 10 %
obniżka: 10%

3 Promocje (3)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze

Działy
Działy
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHIWUM
AUDIOBOOKI
AUDYT
BANKOWOśĆ
BIZNES
EKOLOGIA I OCHRONA śRODOWISKA
EKONOMIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
HANDEL
MARKETING I REKLAMA
NAUKI MATEMATYCZNE W EKONOMII
NAUKI SPOŁECZNE
NIERUCHOMOŚCI
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
PRAWO
RACHUNKOWOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY
TECHNIKA
TOWAROZNAWSTWO
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
URBANISTYKA
VERLAG DASHOFER
ZARZĄDZANIE

Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  arsenal1
arrow Razem: 28032

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 145
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 145

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj

Języki
Wybierz język:

English Polish

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
 

RED.EMIL W. PŁYWACZEWSKI RED.EMIL W. PŁYWACZEWSKI - Inne książki
99,00 zł 89,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 84,86 zł)
(rabat 10 %)

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA

Wydawnictwo:

C.H.BECK

Spis skrótów
Wprowadzenie

Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Rozdział I. Problemy definicyjne {E.W. Pływaczewski)
‹ 1.Problem definicji przestępczości zorganizowanej
‹ 2.Przestępczość zorganizowana a inne zbliżone formy przestępczości
1.Przestępczość zorganizowana a przestępczość zawodowa
2.Przestępczość zorganizowana a formy "przestępczości białych kołnierzyków"
3.Przestępczość zorganizowana a terroryzm
4.Przestępczość zorganizowana a banda (gang)

Rozdział II. Geneza zjawiska {E.W. Pływaczewski)
‹ 1.Rozwój zjawiska na obszarze europejskim
‹ 2.Rozwój zjawiska na obszarze amerykańskim
‹ 3.Rozwój zjawiska na obszarze azjatyckim
1.Japońska yakuza
2.Chińska przestępczość zorganizowana
‹ 4.Wzajemne powiązania i zależności w dobie globalizacji
1.Związki i zależności przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
2.Inne związki i zależności
3.Międzynarodowe powiązania przestępcze z perspektywy Polski
A.Zorganizowana przestępczość kryminalna
B.Zorganizowana przestępczość narkotykowa
C.Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
4.Terror kryminalny i terroryzm polityczny

Część II. Przestępczość zorganizowana. Aspekty kryminologiczne

Rozdział I. Fenomen zjawiska
‹ 1.Modele i formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej (W. Filipkowski)
1.Uwagi ogólne
2.Modele funkcjonowania przestępczości zorganizowanej
3.Formy przestępczości zorganizowanej
4.Struktury przestępcze w Polsce
‹ 2.Obszary działalności zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce
CK. Laskowska)
1.Uwagi ogólne
2.Przestępczość kryminalna
A.Zabójstwa, porwania dla okupu, rozboje i wymuszenia rozbójnicze
B.Zorganizowany przerzut i handel ludźmi
C.Zorganizowane kradzieże, handel i przemyt samochodów
D.Zorganizowana przestępczość fałszerska
E.Zorganizowana przestępczość przeciwko zabytkom/dobrom kultury
3.Przestępczość narkotykowa
A.Nielegalna produkcja narkotyków
B.Nielegalny handel narkotykami
C.Przemyt narkotyków
4.Przestępczość gospodarcza
A.Przestępczość w sektorze bankowym, finansowym i kapitałowym
B.Nielegalny obrót towarami wysokoakcyzowymi (alkohol, papierosy
i paliwa)
C.Przestępstwa celne i dewizowe
D.Przestępstwa podatkowe
E.Przestępstwa związane z przekształceniami własnościowymi
F.Przestępstwa w sektorze ubezpieczeń
G.Pranie brudnych pieniędzy
‹ 3.Skutki funkcjonowania zjawiska przestępczości zorganizowanej (W. Filipkowski)
1.Uwagi ogólne
2.Konsekwencje funkcjonowania zjawiska w dokumentach prawnych
A.Międzynarodowe akty prawne
B.Prawo krajowe
3.Kryminologiczne i kryminalistyczne ujęcie skutków zjawiska
4.Szacowanie zagrożenia
5.Konkluzje

Rozdział II. Etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce (K. Laskowska)
‹ 1.Czynniki popełnienia przestępstw. Uwagi ogólne
‹ 2.Czynniki historyczne
‹ 3.Czynniki społeczne
‹ 4.Czynniki ekonomiczne
‹ 5.Czynniki prawne
‹ 6.Czynniki organizacyjne
‹ 7.Czynniki międzynarodowe
‹ 8.Inne czynniki

Rozdział III. System przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
zorganizowanej (W. Filipkowski)
‹ 1.Zagadnienia wprowadzające
‹ 2.Profilaktyka kryminalistyczna i kryminologiczna
‹ 3.Międzynarodowe standardy walki z przestępczością zorganizowaną
‹ 4.Krajowy system przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej
‹ 5.Wybrane aspekty systemu
A.Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym
B.Walka z korupcją
C.Aspekt penitencjarny
D.Rola nauki i ośrodków akademickich
E.Badania nad systemem
‹ 6.Propozycja zakresów systemu

Część III. Przestępczość zorganizowana. Aspekt prawny. Ujęcie krajowe

Rozdział I. Przestępczość zorganizowana w aspekcie prawa karnego
materialnego (E. Zatyka)
‹ 1.Kryminalizacja zjawiska przestępczości zorganizowanej w polskim
ustawodawstwie w ujęciu historycznym
‹ 2.Ewolucja instrumentów zwalczania przestępczości zorganizowanej w Kodeksie
karnym z 1997 r.
‹ 3.Pojęcia zorganizowanej grupy i związku mających na celu popełnienie
przestępstwa - próba zdefiniowania
‹ 4.Kryminalizacja przestępczości zorganizowanej w części szczególnej Kodeksu
karnego z 1997 r.
1.Znamiona strony przedmiotowej przestępstwa z art. 258 KK
2.Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa z art. 258 KK
3.Formy stadialne popełnienia przestępstwa z art. 258 KK
4.Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 258 KK
5.Podmiot oraz znamiona strony podmiotowej czynu z art. 258 KK
6.Zagadnienie zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów
7.Ustawowe zagrożenie karą w art. 258 KK
8.Klauzula niepodlegania karze z art. 259 KK
‹ 5.Środki karne służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
‹ 6.Modyfikacje wymiaru kary wobec uczestników zorganizowanych grup
i związków
‹ 7.Rozwiązania służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w prawie
karnym skarbowym
‹ 8.Konkluzje

Rozdział II. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie prawa
karnego procesowego (E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz)
‹ 1.Regulacje Kodeksu postępowania karnego jako instrument zwalczania
przestępczości zorganizowanej (E. Jurgielewicz)
1.Zagadnienia wstępne
2.Przydatność regulacji Kodeksu postępowania karnego o dowodach
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
3.Przydatność regulacji Kodeksu postępowania karnego o środkach przymusu
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
4.Instytucja świadka anonimowego ("świadka incognito")
5.Rola ekstradycji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
6.Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument zwalczania
przestępczości zorganizowanej
‹ 2.Regulacje pozakodeksowe jako instrument zwalczania przestępczości
zorganizowanej {E.M. Guzik-Makaruk)
1.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o świadku koronnym
2.Regulacje prawne przewidziane w prawie policyjnym
3.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Prokuraturze
4.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
5.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym
6.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Straży Granicznej
7.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Służbie Celnej
8.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Żandarmerii Wojskowej
9.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
10.Regulacje prawne o charakterze procesowym przewidziane w Kodeksie
karnym skarbowym
11.Regulacje prawne przewidziane w ustawie o Kontroli Skarbowej

Rozdział III. Przestępczość zorganizowana - aspekt penitencjarny
(G.B. Szczygieł)
‹ 1.Skazani za przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie albo związku
przestępczym
1.Populacja skazanych
2.Charakterystyka skazanych za przestępstwa popełnione w zorganizowanej
grupie albo związku przestępczym
3.Rozpoznane zagrożenia
‹ 2.Postępowanie ze skazanymi za przestępstwa popełnione w zorganizowanej
grupie albo związku przestępczym w izolacji penitencjarnej
1.Uwagi wprowadzające
2.Cele wykonywania kary pozbawienia wolności
3.Indywidualizacja wykonywania kary
4.Wolna progresja
5.Oddziaływanie penitencjarne
6.Konkluzje

Część IV. Przestępczość zorganizowana. Aspekty instytucjonalne

Rozdział I. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej z perspektywy
międzynarodowej (E.W. Ptywaczewski)
‹ 1.Zinstytucjonalizowane formy i wybrane instrumenty współpracy
międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej
1.Cele i funkcje Interpolu
2.Geneza policyjnej współpracy w Europie. Grupy robocze TREVI
3.Europejskie Biuro Policji - Europol
4.Współpraca państw w ramach układu z Schengen
5.Eurojust
6.Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako szczególny instrument
współpracy międzynarodowej w sprawach karnych
7.Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
8.Grupa Zadaniowa ds. Przestępczości Zorganizowanej - BALTCOM
‹ 2.Pozostałe inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
‹ 3.Główne inicjatywy prawne przeprowadzone na forum ONZ
‹ 4.Policyjne inicjatywy szkoleniowe
‹ 5.Przykłady europejskich i pozaeuropejskich akademickich inicjatyw (projektów)
w zakresie przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej
1.Europejska Grupa Robocza ds. Inicjatyw Prawnych Przeciwko Przestępczości
Zorganizowanej (EARIGOK)
2.Centrum ds. Informacji i Badań nad Przestępczością Zorganizowaną (CIROC)
3.Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Przestępczością
Zorganizowaną (IASOC)
4.Inicjatywa Jesus College Uniwersytetu Cambridge
5.Międzynarodowy projekt badawczy na temat przestępczości zorganizowanej
‹ 6. Kierunki i możliwości zwiększenia efektywności dotychczasowych form
w zakresie międzynarodowej współpracy w zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej
Podsumowanie: Najbliższe kierunki i priorytety w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej z perspektywy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej


ISBN: 978-83-255-3359-5
Książkę znajdziesz w działach:
prawo karne
384 stron
oprawa: twarda
Rok wydania: 2011
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 16.06.2018 19:16
książek w bazie: 23831

Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 

Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

Licznik

 
Copyright © 2004-2018 Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o. e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.