02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
NIP: 7010414095, KRS: 0000499644, tel.: (22) 822-90-41
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]

Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł

Promocje
1.Kurhaus
obniżka: 15%
2.ARCHIWUM
obniżka: 50%
3.rabat 10 %
obniżka: 10%

3 Promocje (3)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze

Działy
Działy
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHIWUM
AUDIOBOOKI
AUDYT
BANKOWOśĆ
BIZNES
EKOLOGIA I OCHRONA śRODOWISKA
EKONOMIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
HANDEL
MARKETING I REKLAMA
NAUKI MATEMATYCZNE W EKONOMII
NAUKI SPOŁECZNE
NIERUCHOMOŚCI
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
PRAWO
RACHUNKOWOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY
TECHNIKA
TOWAROZNAWSTWO
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
URBANISTYKA
VERLAG DASHOFER
ZARZĄDZANIE

Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Karolina9000
arrow Razem: 28218

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 183
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 183

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj

Języki
Wybierz język:

English Polish

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH GIEŁDA ODSETKI DYWIDENDY FUNDUSZE IKE ORAZ INNE PRZYCHODY KAPITAŁOWE 2013
 

MARIUSZ POGOŃSKI MARIUSZ POGOŃSKI - Inne książki
85,00 zł 76,50 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 72,86 zł)
(rabat 10 %)

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH GIEŁDA ODSETKI DYWIDENDY FUNDUSZE IKE ORAZ INNE PRZYCHODY KAPITAŁOWE 2013

Wydawnictwo:

UNIMEX

Wstęp
ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE
1. Pojęcie "przychody z kapitałów pieniężnych"
2. Zakres przedmiotowy podatku odzysków kapitałowych
3. "Przychody kapitałowe" czy "dochody kapitałowe"?
4. Modele opodatkowania przychodów kapitałowych
5. Zwolnienie z podatku kapitałowego dochodów z papierów wartościowych nabytych przed 2004 r. - przepisy przejściowe
6. Stawka podatkowa podatku od zysków kapitałowych w latach 2002-2003
A. ROLA I OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU
7. Wykorzystanie instytucji płatnika w podatkach
8. Obowiązki płatnika podatku
9. Rola płatnika w poborze podatków od zysków kapitałowych
10. Przykłady instytucji pełniących funkcję płatników podatku od zysków kapitałowych
11. Kto jest płatnikiem w przypadku uzyskiwania przez polskich rezydentów podatkowych przychodów kapitałowych za granicą?
12. Obowiązki płatnika podatku w przypadku wypłaty przychodu z kapitałów pieniężnych nie-rezydentom
13. Zapłata podatku przez płatnika
14. Obowiązki dokumentacyjne płatników podatku zryczałtowanego od zysków kapitałowych
15. Zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz podatku
16. Zbieg podstaw do wystawienia IFT-1 oraz IFT-3
17. Wynagrodzenie płatnika
18. Wynagrodzenie płatnika w razie częściowo nieterminowej wpłaty podatku
19. Pobór wynagrodzenia płatnika może nastąpić zbiorczo za kilka okresów miesięcznych
20. Wynagrodzeniem nienależnym jest tylko ta część wynagrodzenia, które zostało potrącone od kwoty podatku pobranego nienależnie bądź w wyższej wysokości od należnej
21. Podatek pobrany w zawyżonej wysokości a wynagrodzenie płatnika
22. Charakter odpowiedzialności płatnika
23. Odpowiedzialność płatnika a odpowiedzialność podatnika
24. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C
25. Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika oraz podmiotu zobowiązanego do złożenia informacji podatkowej
26. Obowiązek udostępnienia organom podatkowym danych objętych tajemnicę bankową i maklerską
B. CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ
27. Rola certyfikatu rezydencji podatkowej
28. Częstotliwość przekazywania i forma certyfikatu rezydencji podatkowej
29. Dokumenty, które nie mogą być uznane za certyfikat rezydencji
30. Przedstawienie certyfikatu rezydencji przez płatnika w czasie kontroli
31. Kopia certyfikatu rezydencji i jego wersja językowa
ROZDZIAŁ II. PRZYCHODY KAPITAŁOWE A INNE ZRODŁA.
1. Rola źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Rodzaje przychodów "konkurujących" z przychodami z kapitałów pieniężnych
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
3. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody z działalności gospodarczej
4. Koszty uzyskania przychodów przy kapitałach pieniężnych a koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej
5. Inwestowanie w papiery wartościowe jako działalność gospodarcza
6. Czy możliwe jest uwzględnienie przez spółkę osobową strat z transakcji terminowych (opcji walutowych)?
7. Przychody ze sprzedaży certyfikatów zielonej energii przez producenta tej energii. Stan prawny do 31 grudnia 2009 r.
8. Przychód z tytułu likwidacji spółki osobowej bądź wyjścia wspólnika z takiej spółki. Stan prawny od 1 stycznia 2011 r.
B. PRZYCHODY Z PRAW MAJĄTKOWYCH
9. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody z praw majątkowych
10. Sprzedaż udziałów spółki osobowej a przychód z praw majątkowych. Stan prawny do końca 2010r
11. Wniesienie do spółki osobowej wierzytelności z tytułu pożyczki stanowi odpłatne zbycie tej wierzytelności i jest przychodem z praw majątkowych. Stanowisko Ministra Finansów
12. Wypłata środków zgromadzonych w kasie zapomogowo-pożyczkowej po śmierci pracownika
C. PRZYCHODY ZE STOSUNKU PRACY
13. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody ze stosunku pracy. Akcje pracownicze
14. Składki na fundusz inwestycyjny ponoszone za pracownika przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy
15. Odsetki od pożyczki umorzone przez pracodawcę swemu pracownikowi. Brak przychodu podatkowego
16. Pożyczka na preferencyjnych warunkach udzielona ze środków ZFŚS nie stanowi przychodu ze stosunku pracy
D. PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
17. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody z innych źródeł
18. Opodatkowanie odsetek od 5% udziału kapitałowego wspólników spółki jawnej
19. Odsetki od spóźnionej renty to przychody z innych źródeł a nie przychody kapitałowe
20. Odsetki od odszkodowania zasądzonego przez sąd stanowią przychód z innych źródeł a nie z kapitałów pieniężnych
21. Opodatkowanie odsetek o charakterze karnym (odszkodowawczym)
22. Opodatkowanie IKZE
E. UMORZENIE ODSETEK OD WIERZYTELNOŚCI
23. Przychód z tytułu umorzenia odsetek od wierzytelności (np. kredytu) stanowi przychód z innych źródeł
24. Umorzenie odsetek od wierzytelności osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
25. Kiedy umorzenie odsetek od wierzytelności skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?
26. Przedawnienie i spisanie w straty wierzytelności a obowiązek wystawienia PIT-8C z tytułu umorzenia
27. Jakie elementy umorzonego kredytu powinny być wykazane na PIT-8C?1
28. Jakie elementy umarzanego kredytu nie powinny być wykazane w PIT-8C z tytułu umorzenia wierzytelności?
29. Umorzenie odsetek do wysokości tzw. kwoty wolnej a obowiązek sporządzenia PIT-8C
30. Czy rozporządzenie Ministra Finansów o zaniechaniu poboru podatku od określonej grupy podatników zwalnia z obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C z tytułu umorzenia wierzytelności?
31. Ustalenie właściwego urzędu skarbowego, któremu należy przekazać PIT-8C
32. Umorzenie odsetek od kredytu zaciągniętego przez kilka osób fizycznych (np. małżeństwo)
33. Sposób wykazania poszczególnych rodzajów przychodu z umorzonej wierzytelności WPIT-8C
34. Czy wysyłany PIT-8C należy przesłać za potwierdzeniem odbioru?
35. Czy możliwe jest wystawienie PIT-8C w trakcie roku podatkowego?
36. PIT-8C z więcej niż jednego tytułu
37. Kiedy powstaje przychód z tytułu umorzenia wierzytelności w razie zawarcia warunkowej umowy ugody?
38. Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia wysokości przychodu z tytułu umorzenia od setek kredytowych w walucie obcej?
39. Czy istnieje konieczność zawarcia w treści umowy ugody informacji o wystawieniu przez wierzyciela PIT-8C?
F. ODSETKI OD KAUCJI GWARANCYJNEJ (ZABEZPIECZAJĄCEJ)
40. Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stanowią przychody z innych źródeł
41. Obowiązek sporządzenia PIT-8C przez podmiot wypłacający odsetki od kaucji osobom fizycznym
42. Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stanowią przychód z działalności gospodarczej tej osoby
43. Skapitalizowane odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) stają się przychodem podatkowym dopiero w momencie wypłaty a nie kapitalizacji
44. Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) złożonej przez więcej niż jedną osobę
45. Wypłata odsetek od kaucji na rzecz osoby trzeciej
46. Kurs do przeliczenia odsetek od kaucji wypłaconych w walucie obcej
47. Ustalenie właściwego urzędu skarbowego, któremu należy przekazać Informację PIT-8C wystawioną z tytułu wypłaty odsetek od kaucji
48. Czynności, jakie powinna wykonać osoba fizyczna, która otrzymała PIT-8C w związku z otrzymaniem odsetek od kaucji
49. Czy możliwe jest uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu z tytułu uzyskania przychodu z odsetek od kaucji gwarancyjnej?
ROZDZIAŁ III. ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH I WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
A. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Systematyka przepisów regulujących opodatkowanie odsetek
2. Tryb wejścia w życie przepisów nowelizujących w 2005 r. a zgodność z Konstytucją
3. Implementacja do polskich przepisów postanowień dyrektywy odsetkowej
4. Stawka podatkowa podatku od odsetek w okresie marzec 2002 r. - grudzień 2003 r.
5. Odsetki wypłacone po 1 stycznia 2004 r. za okres, gdy obowiązywała 20% stawka podatku od zysków kapitałowych
6. Zakres przedmiotowy opodatkowania odsetek od rachunków bankowych i innych form oszczędzania
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA
7. Tryb opodatkowania odsetek
8. Do przychodu z odsetek i podatku od odsetek nie stosuje się regulacji dotyczących kosztów ani ulg podatkowych
9. Brak poboru podatku zryczałtowanego przez płatnika nie zobowiązuje podatnika do samodzielnego rozliczenia się z podatku
10. Odsetki od rachunków bankowych prowadzonych przez podmiot do tego nieuprawniony (np. z powodu utraty licencji bankowej)
11. Odsetki od rachunków i lokat prowadzonych przez SKOK-i
12. Odsetki wypłacone pensjonariuszom domu opieki społecznej. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r. (III SA/Wa 2320/08)
13. Opodatkowanie odsetek i premii gwarancyjnych od oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych
14. Odsetki zgromadzone na rachunku rolnika indywidualnego
15. Dodatkowe odsetki za opóźnioną wypłatę lokaty
16. Dodatkowe odsetki "premiowe" w zamian za regularne oszczędzanie
17. Moment uzyskania przychodu z tytułu odsetek
18. Odsetki skapitalizowane - moment opodatkowania
19. Odsetki w walucie obcej
20. Dla zastosowania kursu do przeliczenia odsetek w walucie decydujący jest moment uzyskania przychodu z tych odsetek
21. Kurs waluty do końca 2010 r. - kurs dewiz czy pieniądza?
22. Zasady zaokrąglania odsetek oraz podatku od odsetek
23. Opodatkowanie odsetek wypłaconych po dniu 30 marca 2012 r. na podstawie umowy zawartej przed tym dniem
24. Czy klient banku zobowiązany był do samodzielnego rozliczenia podatku od odsetek z tzw. lokat jednodniowych (z dzienną kapitalizacją)? Stan prawny do 30 marca 2012 r.
25. Lokaty z dzienną kapitalizacją. Stanowisko Ministra Finansów. Stan prawny do 30 marca 2012 r.
26. Opodatkowanie tzw. polisolokat
C. ZWOLNIENIA PODATKOWE
27. Zwolnienie z podatku odsetek na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r.
28. Pobór podatku przez bank w razie zerwania umowy lokaty zawartej przed 1 grudnia 2001 r.
D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POL
SCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW
29. Odsetki z rachunku bankowego prowadzonego w banku zagranicznym
30. Sposób przeliczenia kwot w walutach obcych na PLN
31. Odsetki od lokaty bankowej przedsiębiorcy w zagranicznym banku. Wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2008 r. (II FSK 806/07)
32. Odsetki uzyskane za granicą przez polskich rezydentów podatkowych przed 1 stycznia 2005 r.
33. Przychody z odsetek uzyskane w Polsce przez nierezydentów
34. Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
35. Informacja IFT z perspektywy nierezydenta
36. Jaka stawka podatkowa dla odsetek wypłacanych nierezydentom - 19% czy 20%? Stan prawny do końca 2010 r.
E. OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW
37. Kto jest płatnikiem podatku od odsetek
38. Banki spółdzielcze jako płatnicy podatku od odsetek
39. Czy sąd pełni funkcję płatnika od wypłacanych odsetek od sum depozytowych?
40. Moment powstania obowiązku poboru podatku przez płatnika
41. Wpłata podatku przez płatnika
42. Właściwość urzędu skarbowego dla płatników
43. Zasady zaokrąglania
44. Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku od odsetek według stanu prawnego od dnia 31 marca 2012 r.
45. Obowiązki dokumentacyjne płatnika w związku z wypłatą odsetek od rachunków bankowych i innych form oszczędzania
46. Informacja IFT-1 a informacja IFT-3
47. Wystawienie informacji IFT w terminie wcześniejszym niż standardowy
48. Czy płatnik sporządza indywidualną informację o wysokości odsetek wypłaconych osobie fizycznej, posiadającej miejsce zamieszkania w Polsce?
49. Skutki reorganizacji wewnętrznej banku w zakresie wykonywania obowiązków płatnika.
50. Płatnik podatku w przypadku wypłaty odsetek nierezydentom podatkowym
51. Współwłasność rachunku
52. Sposób przeliczenia odsetek z rachunku walutowego na PLN w przypadku współwłasności rachunku
53. Czy bank oferujący klientom lokaty z dzienną kapitalizacją ponosił ryzyko zakwestionowania takiego zachowania przez organy podatkowe? Stan prawny do 30 marca 2012 r.
54. Czy oferowanie lokat z dzienną kapitalizacją było obejściem prawa podatkowego? Stan prawny do 30 marca 2012 r.
55. Uzyskiwanie identyfikatora podatkowego PESEL przez SKOK w celu realizacji obowiązków płatnika
56. Możliwość pomniejszenia przez płatnika zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku od odsetek za kolejny miesiąc zamiast składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty
57. Czy jest możliwe odzyskanie nadpłaty zryczałtowanego podatku w trakcie roku podatkowego?
58. Płatnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w takim samym zakresie jak podatnik
59. Obowiązek wyznaczenia oraz zgłoszenia urzędowi skarbowemu osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków płatnika
60. Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika podatku
F. INNE ZAGADNIENIA
61. Odsetki od kas zapomogowo-oszczędnościowych nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych
62. Odsetki od umorzenia kredytu nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych
63. Odsetki od kaucji nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych
64. Inne rodzaje odsetek nie stanowiące przychodu kapitałowego
65. Przychody kapitałowe uzyskiwane w toku działalności gospodarczej a przychody kapitałowe uzyskiwane przez osobę fizyczną
66. Odsetki od lokaty overnight założonej przez przedsiębiorcę
67. Odsetki z lokaty założonej przez przedsiębiorcę z 19% podatkiem dochodowym. Stanowisko Ministra Finansów
68. Odsetki od lokat typu overnight uzyskiwane przez spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej nie korzystają ze zwolnienia podatkowego
69. Odsetki z konta firmowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
70. Wykorzystywanie prywatnego rachunku niezgodnie z przeznaczeniem do celów działalności gospodarczej
71. Odsetki od rachunków typu escrow nie generują przychodu z kapitałów pieniężnych
ROZDZIAŁ IV ODSETKI OD POŻYCZEK
1. Tryb opodatkowania odsetek od pożyczek
2. Obowiązki płatnika podatku od odsetek od pożyczki
3. Odsetki od pożyczek uzyskiwane przez polskich podatników za granicą
4. Opodatkowanie odsetek wypłaconych przez polską spółkę nierezydentowi
5. Istota pożyczek social lending udzielanych za pośrednictwem internetowych platform pożyczkowych
6. Aktywność pożyczkodawcy w ramach serwisów typu social lending nie jest działalnością gospodarczą
7. Komentarz do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opodatkowania pożyczek typu social lending
8. Odsetki wypłacane przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej innej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (pożyczki typu social lending)
9. Pożyczkobiorca pożyczki typu social lending nie jest podatnikiem podatku dochodowego
10. Nieoprocentowana pożyczka między osobami fizycznymi nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia ani u pożyczkobiorcy, ani u pożyczkodawcy
11. Odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki osobowej swojej spółce
12. Pożyczka udzielona przez spółkę osobową. Przychód wspólników z kapitałów pieniężnych czy z działalności gospodarczej?
13. Opodatkowanie odsetek od pożyczki podatkiem dochodowym a opodatkowanie pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych
14. Dopłata do oprocentowania kredytu preferencyjnego nie stanowi przychodu podatkowego
ROZDZIAŁ V. ODSETKI I DYSKONTO OD OBLIGACJI ORAZ INNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
A. RODZAJE PRZYCHODÓW Z OBLIGACJI I INNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1. Istota papierów wartościowych i ich podział
2. Definicja papierów wartościowych dla celów podatkowych.
3. Definicja odsetek od papierów wartościowych
4. Definicja dyskonta od papierów wartościowych
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA.
5. Dwa tryby opodatkowania przysporzeń z tytułu posiadania obligacji bądź innych dłużnych papierów wartościowych
6. Moment powstania przychodu podatkowego
7. Opodatkowanie obligacji nabytych na rynku wtórnym
8. Podatek od odsetek oraz dyskonta w momencie wykupu obligacji pobiera płatnik
9. Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji brak jest kosztów uzyskania przychodów
10. Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji nie występuj e strata podatkowa
11. Przy opodatkowaniu odsetek od obligacji nie uwzględnia się kosztu nabycia narosłych odsetek;
12. Opodatkowanie dyskonta powstałego w związku z zakupem obligacji poniżej nominału na rynku wtórnym
13. Zasady zaokrąglania obowiązujące od 31 marca 2012 r.
14. Zaokrąglanie podstawy opodatkowania z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych
15. Zaokrąglanie podatku z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych
C. ZWOLNIENIA Z PODATKU.
16. Zwolnienie odsetek i dyskonta od skarbowych i samorządowych obligacji nabytych przed dniem 1 grudnia 2001 r.
17. Zwolnienie odsetek i dyskonta od obligacji Skarbu Państwa oferowanych za granicą
D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW
18. Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych uzyskane przez polskich rezydentów za granicą
19. Opodatkowanie dyskonta uzyskanego przez polskiego rezydenta podatkowego za granicą.
20. Sposób przeliczenia odsetek i dyskonta od papierów wartościowych uzyskanych w walucie obcej na polskie złote
21. Przychody z odsetek i dyskonta od zagranicznych obligacji korporacyjnych
22. Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych uzyskane w Polsce przez nie-rezydentów
23. Czy do dyskonta wypłacanego nierezydentom można zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o odsetkach?
24. Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
25. Zaniechanie poboru podatku od przychodów odsetkowych (dyskonta) od obligacji oferowanych za granicą
26. Odsetki od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa wypłacane zagranicznym osobom fizycznym
E. OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU
27. Obowiązki płatnika podatku
28. Kto jest płatnikiem podatku z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych?
29. Płatnik podatku w przypadku wypłaty z tytułu odsetek bądź dyskonta od papierów wartościowych przez pośredników
30. Płatnik podatku po 1 stycznia 2012 r. według interpretacji Ministra Finansów
31. Płatnik podatku w interpretacjach podatkowych. Stan prawny do 31 grudnia 2011 r.
32. Moment powstania obowiązku poboru podatku przez płatnika
33. Wpłata podatku przez płatnika
34. Właściwość urzędu skarbowego dla płatnika
35. Obowiązki dokumentacyjne związane z poborem podatku przez płatnika
36. Wystawienie informacji IFT w terminie wcześniejszym niż standardowy
37. Odstępstwa przewidziane dla opodatkowania świadczeń wypłacanych z rachunków zbiorczych
38. Płatnik podatku w przypadku wypłaty odsetek bądź dyskonta od papierów wartościowych nierezydentom podatkowym
39. Agent emisji obligacji korporacyjnych jako płatnik podatku. Stan prawny do końca 2011 r.
40. Obligatariuszjako płatnik podatku. Stan prawny do końca 2011 r.
41. Zaokrąglanie podatku przez płatnika w przypadku wykupu więcej niż jednej obligacji
F. INNE ZAGADNIENIA
42. Dyskonto od odziedziczonych obligacji. Stan prawny do dnia 31 grudnia 2006 r.
43. Opodatkowanie obligacji strukturyzowanych
44. Obligacje zamienne na akcje. Kiedy powstaje przychód?
45. Pobór podatku w przypadku zamiany obligacji. Stanowisko Ministra Finansów
ROZDZIAŁ VI. DYWIDENDY I INNE PRZYCHODY Z UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
A. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Czym jest dywidenda?
2. Quasi-dywidenda w spółkach osobowych
3. Dochód z udziału w zyskach osób prawnych a 10% podatek od likwidacji działalności gospodarczej. Stan prawny obowiązujący do końca 2010 r.
4. Pojęcie przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
5. Problem podwójnego opodatkowania dywidend
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA
6. Tryb opodatkowania dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
7. "Przychody" a "dochody" z udziału w zyskach osób prawnych
8. Dywidenda a dochód ze zbycia papieru wartościowego
9. Moment powstania przychodu podatkowego
10. Zaliczka na dywidendę jest również przychodem z udziału w zyskach osoby prawnej
11. Opodatkowan


ISBN: 978-83-63597-13-9
Książkę znajdziesz w działach:
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
880 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 26.04.2018 20:38
książek w bazie: 23500

Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 

Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

Licznik

 
Copyright © 2004-2018 Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o. e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.