02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
NIP: 7010414095, KRS: 0000499644, tel.: (22) 822-90-41
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]

Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł

Promocje
1.ARCHIWUM
obniżka: 50%
2.rabat 10 %
obniżka: 10%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze

Działy
Działy
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ARCHIWUM
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOśĆ
BEZPIECZEŃSTWO TERRORYZM
BIZNES
BUDOWNICTWO
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYC
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDYCYNA
NAUKI MATEMATYCZNE W EKONOMII
NAUKI SPOŁECZNE
NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
PRAWO
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
RESOCJALIZACJA
SAMORZĄD TERYTORIALNY
TECHNIKA
TOWAROZNAWSTWO
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
VERLAG DASHOFER
ZARZĄDZANIE

Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Sebastian.Cisak
arrow Razem: 30301

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 97
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 97

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj

Języki
Wybierz język:

English Polish

PRAWO FARMACEUTYCZNE PORADNIK DLA APTEK
 

MONIKA KWIATKOWSKA MONIKA KWIATKOWSKA - Inne książki
59,00 zł 53,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 50,57 zł)
(rabat 10 %)

PRAWO FARMACEUTYCZNE PORADNIK DLA APTEK

Wydawnictwo:

WOLTERS KLUWER

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Obrót detaliczny produktami leczniczymi. Apteka - definicja, rodzaje. Apteki internetowe
1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi
2. Definicja apteki
3. Nazwa "apteka"
4. Rodzaje aptek
5. Apteki ogólnodostępne
6. Apteki szpitalne
7. Obowiązek utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej
8. Apteki zakładowe
9. świadczenie usług farmaceutycznych w aptece ogólnodostępnej. Asortyment w aptece
10. inne rodzaje działalności, które mogą być prowadzone w aptece
11. Usługi farmaceutyczne i pozostała działalność aptek szpitalnych
12. Punkty apteczne
13. Placówki obrotu pozaaptecznego
14. Apteki internetowe. Szczegółowe zasady wysyłkowej sprzedaży leków
15. Funkcjonowanie aptek internetowych w świetle nowelizacji ustawy - prawo farmaceutyczne dokonanej ustawą o refundacji leków
Rozdział 2
Jak założyć aptekę - kolejne etapy krok po kroku. Zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz wydawania zgód na prowadzenie aptek szpitalnych
1. przebieg procesu uruchamiania apteki - krok po kroku
2. Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
3. Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
4. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki
5. Prowadzenie apteki bez zezwolenia
6. Organ właściwy w sprawie wydania, cofnięcia i zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
7. postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
8. Obowiązek zatrudnienia kierownika apteki
9. Niezbywalność zezwolenia na prowadzenie apteki
10. podmiot zezwolenia w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
11. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
12. Konieczność uwzględnienia planowanej nazwy apteki we wniosku o udzielenie zezwolenia
13. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
14. treść zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
15. Obowiązek powiadomienia o zamiarze uruchomienia apteki
16. Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
17. Zmiana zezwolenia w przypadku zmiany nazwiska przedsiębiorcy
18. Zmiana decyzji w przypadku zmiany nazwy apteki
19. Odmowa udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej: art. 101 pr. farm.
20. przyczyny cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
21. Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
22. Opłata skarbowa za udzielenie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
23. Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej
24. rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz rejestr zgód na prowadzenie aptek szpitalnych
25. Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego
Rozdział 3
Zawód farmaceuty, jego istota i niezbędne kwalifikacje oraz wymogi do jego wykonywania
1. Farmaceuta zawodem zaufania publicznego
2. Na czym polega wykonywanie zawodu farmaceuty?
3. Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu farmaceuty
4. Dyrektywa 2005/36/We z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
5. Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty
6. Praktyka zawodowa w aptece
7. Szczegółowe zasady odbywania praktyki zawodowej w aptece - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.
8. prawo wykonywania zawodu farmaceuty - przesłanki konieczne do uzyskania prawa wykonywania zawodu
9. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do cudzoziemca posiadającego dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii europejskiej
10. Organy przyznające prawo wykonywania zawodu farmaceuty, forma
11. Dokumenty, które należy przedstawić w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty
12. Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty
13. ślubowanie
14. Wydanie dokumentu - "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"
15. tytuł zawodowy "farmaceuta"
16. Obowiązek informowania o zmianie danych osobowych
17. Obowiązek odbycia przeszkolenia uzupełniającego
18. Specjalizacja
19. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
20. tytuł specjalisty uzyskany za granicą
21. Jednostki szkolące farmaceutów w ramach kształcenia podyplomowego
22. certyfikat akredytacyjny
23. cofnięcie akredytacji
24. Nadzór nad prowadzeniem specjalizacji
25. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów
26. Rejestr farmaceutów i rejestr uproszczony
27. tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty na terenie RP
28. technik farmaceutyczny - zasady przyznawania uprawnień zawodowych
Rozdział 4
Kierownik apteki i punktu aptecznego - wymogi i zadania
1. Obowiązek ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej
2. Wymogi, jakie musi spełnić kandydat na kierownika apteki
3. Zastępstwo w przypadku nieobecności kierownika w aptece - nowelizacja przepisu dokonana ustawą o refundacji leków
4. Zmiana na stanowisku kierownika apteki bądź punktu aptecznego
5. Obowiązki kierownika apteki
6. Nowe obowiązki kierownika apteki wprowadzone ustawą o refundacji leków
7. prowadzenie ewidencji środków odurzających
8. Zasady prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych przez kierownika apteki
9. Nakaz przebywania kierownika apteki w aptece w godzinach jej pracy
10. Kierownik apteki szpitalnej i zakładowej
11. Zadania kierowników aptek zakładowych i szpitalnych
12. Kierownik punktu aptecznego
13. Forma zatrudnienia kierownika apteki
Rozdział 5
Zasady funkcjonowania apteki
1. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2. Uchwała rady powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
3. Dopłaty za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej
4. Nakaz posiadania asortymentu zaspokajającego potrzeby zdrowotne miejscowej ludności
5. czynności fachowe wykonywane w aptece przez farmaceutę
6. Zakres czynności fachowych wykonywanych w aptece przez techników farmaceutycznych
7. Warunki prowadzenia apteki
8. Zasady przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
9. Zasady sporządzania i etykietowania leków w aptece
10. Zasady prowadzenia ewidencji sporządzanych w aptece leków i produktów homeopatycznych
11. Obowiązek prowadzenia dokumentacji przez aptekę
12. Kontrola produktów leczniczych i wyrobów medycznych przyjmowanych i wydawanych z apteki - ő 12 r.w.p.a.
13. Obowiązek informowania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o obrocie i stanie posiadania określonych produktów
14. Zasady wydawania leków z apteki ogólnodostępnej
15. Szczegółowe zasady wydawania produktów leczniczych określone w r.w.p.l.m.
16. Zasady sporządzania i wydawania leków recepturowych (ő 3 i 4 r.w.p.l.m.)
17. Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
18. Wydanie leku w wypadkach szczególnych - tzw. recepta farmaceutyczna (art. 96 ust. 2 pr. farm.)
19. Odmowa wydania produktu leczniczego
20. Zasady wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej
21. Brak możliwości zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych z apteki
22. Usytuowanie apteki ogólnodostępnej. Wymagania odnośnie do lokalu apteki ogólnodostępnej i jej poszczególnych pomieszczeń
23. Szczegółowe wymagania dotyczące lokalu apteki określone w r.w.l.a.
24. podstawowe wyposażenie apteki
25. pomieszczenia wchodzące w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki ogólnodostępnej
26. Wymogi przewidziane prawem dla lokalu apteki szpitalnej
27. Wyposażenie apteki szpitalnej
28. rozkład pomieszczeń wchodzących w skład apteki szpitalnej
29. Wymagania lokalowe dotyczące aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
30. Wymagania lokalowe względem apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej
31. Wymagania względem lokalu apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
32. Obrót detaliczny środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
33. Zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy i-N i substancji psychotropowych grupy ii-p
Rozdział 6
Granice obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012 r. zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności
1. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych w świetle znowelizowanego art. 94a pr. farm. Zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
1.1. Nowelizacja art. 94a pr. farm.
1.2. Definicje reklamy. Reklama a informacja
1.3. Definicja reklamy aptek w orzecznictwie i doktrynie
2. Działania niestanowiące reklamy apteki
3. Aktualne stanowisko GIF w sprawie zakazu reklamy aptek
4. programy lojalnościowe w świetle obowiązujących przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek
4.1. Stanowisko GIF
4.2. Stanowisko praktyków, rozbieżności interpretacyjne
5. Programy opieki farmaceutycznej
6. Reklama suplementów diety i kosmetyków
7. Nadzór wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nad przestrzeganiem zakazu reklamy aptek, możliwe sankcje
8. przykładowe decyzje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w sprawie reklamy aptek
9. co decyduje o wysokości kary za złamanie zakazu reklamy przez aptekę?

Bibliografia
Akty prawneISBN: 978-83-264-4134-9
Książkę znajdziesz w działach:
pozostałe działy prawa
229 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 16.05.2022 19:30
książek w bazie: 31824

Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 

Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

Licznik

 
Copyright © 2004-2022 Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o. e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.